MAŽO FORMATO
SPAUDA

Į mažaformatės spaudos apibrėžimą įeina - vizitinės, skrajutės, lankstinukai, plakatai iki a3 formato, bukletai, knygelės, kalendoriai, magnetukai.